garcic001

Vinárstvo Garčic
Tento najmenší zo spomínaných rodinných podnikov sídli v Pavlove. Produkcia vína je veľmi malá, niektoré šarže majú len pár stoviek fliaš. Sú to skutočne raritné vína s neopakovateľným charakterom. Výrobe vína sa venuje celá rodina, syn majiteľa študuje na Strednej odbornej škole vinárskej vo Valticiach. Mali sme možnosť ochutnať výsledky jeho snaženia a môžeme povedať, že sú úžasné.

Vinárstvo Palavia Vinum
Vinárstvo Palavia Vinum sídli v obci Pavlov. Je to malé rodinné vinárstvo, ktoré sa zameriava na produkciu vín z vlastných viníc. Čiastočne dopĺňajú sortiment vína spracovaním hrozna ďalších Pavlovských vinohradníkov. Vína bývajú veľmi zaujímavé a vždy veľmi kvalitné. Majiteľ vinárstva je riaditeľom bývalého Národného salónu vín ČR, v súčasnosti Národného vinárskeho centra ČR so sídlom vo Valticiach.

palava002

Vinárstvo Popela
Domáce vinárstvo Popela sídli v obci Perná, vzdialenej len pár kilometorv od Pavlova. Dorába vína z vlastných viníc, ktorých rozloha je okolo 20 hektárov. Majiteľ je skúseným vinárom a zameriava sa na výrobu ročníkových akostných vín s právlastkom a archívnych vín. Tieto vynikajúce produkty sú balené do vysokých štíhlych fliaš, ktoré pôsobia veľmi esteticky.

Vinárstvo Vilém Topolanský
Vinársky podnik sídliaci opäť v Pavlove. Víno je dorábané z vlastných Pavlovských viníc, ktorých rozloha je okolo 5 hektárov. Vinohradníckej a vinárskej činnosti sa venuje celá rodina, takže ide vskutku o rodinné vinárstvo. Filozofia majiteľa vinárstva spočíva hlavne v šetrnom ošetrovaní vínnej révy a vína, takže jeho produkty sú čo najmenej zaťažované chémiou. Svojim charakterom patria rozhodne k veľmi zaujímavým a osobitým vínam.

topolansky