Vážený zákazník, vítame Vás na stránke venovanej moravským vínam z oblasti Pálava. Naša firma sa venuje dovozu vín práve z tohto regiónu. Našimi dodávateľmi sú domáci pálavskí vinári, ktorí sa venujú pestovaniu révy, spracovaniu hrozna, príprave a školeniu vína sami. Tento prístup je zárukou nielen vysokej kvality ponúkaných vín, ale zároveň dovoľuje ponúkať vína špecifické, neopakovateľné, s nezameniteľným charakterom. Častokrát sa takéto vína dostanú na trh v množstve niekoľkých stoviek fliaš. Máte preto ojedinelú možnosť vlastniť a tešiť sa z ozajstných rarít. Môžete hľadať jemné nuansy jednotlivých odrôd a zdokonaľovať sa tak v spoznávaní vína. Čím skúsenejším a náročnejším zákazníkom sa stanete, tým väčšia bude naša radosť a spokojnosť. Pretože našim cieľom nie je predať veľké množstvo neidentifikovateľného priemerného vína, ale skôr podeliť sa s vami o radosť pri spoznávaní tohto skvelého moku. Chceli by sme sa stať vašimi partnermi na tejto ceste.

vinohrad001


Prečo sme sa rozhodli práve pre pálavské vína? Pálava sa nachádza v Moravskej vinohradníckej oblasti, v Mikulovskej podoblasti. Patrí medzi najteplejšie oblasti Čiech a Moravy, vlhkosť vzduchu a suma zrážok je tu optimálna. V oblasti Pálavy sa nachádzajú vápencové podklady na ktorých sú naviate výživné ľahké sprašové pôdy. Tieto klimatické a geologické podmienky tvoria predpoklad pre úspešné pestovanie viniča a výrobu vína vysokých akostných stupňov. Často sa tu vyskytuje ušľachtilá forma plesne Botrytis cinerea, práve vďaka teplému podnebiu a primeranej vlhkosti. V neposlednom rade prispieva k produkcii veľmi kvalitných vín aj takmer dvetisícročná tradícia pestovania viniča a skúsenosť miestnych vinárov a láska, s akou sa venujú príprave vína. Pre väčšinu z nich predstavuje ich povolanie nielen zamestnanie, ale skôr koníček a životné poslanie. A tento prístup sa premieta nepochybne aj do výsledkov ich práce.